Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnMN
UEE reference

UEE reference

7577 9498

“ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ, ДААЛГАВРЫН САНГИЙН ПРОГРАМ АШИГЛАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТ БОЛЛОО

ecm.mnNovember 27, 2018

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд Даалгавар боловсруулах, даалгаврын сангийн програм ашиглах арга зүйн сургалтыг 2018 оны 11-р сарын 21, 22 нд амжилттай зохион байгууллаа.

Уг сургалтыг Боловсролын үнэлгээний төвийн мэргэжилтнүүд ЕБС-ын багш, судлаач, даалгавар зохиогчдод үнэлгээний даалгавар боловсруулах, сонгогдсон экспертүүдэд хөтөлбөрийн агуулга, үнэлгээний зорилтод шинжилгээ хийх, даалгаврын сангийн хөгжүүлэлт, баяжуулалтын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга хийж, техник ажлуудыг гүйцэтгэх арга зүйн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаа.