Мэдээ, мэдээлэл

2018-03-19 14:30:48 Боловсролын чанарын үнэлгээний судалгааг зохион байгууллаа
2018-03-06 09:26:29 "Ирээдүйн эзэд - 2018" олимпиад боллоо
2018-03-04 14:04:36 Ж.Ган-Эрдэнэ: Олимпиадыг ”ШИЛЭН ТЕХНОЛОГИ”-д суурилан зохион байгуулна
2018-03-01 13:19:44 “ИРЭЭДҮЙН ЭЗЭД” БАЙГАЛИЙН УХААНЫ АНХДУГААР ОЛИМПИАДЫН УДИРДАМЖ
2018-03-01 12:53:33 “Ирээдүйн эзэд” байгалийн ухааны анхдугаар олимпиад болно
2018-02-26 17:47:05 2018 оны бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдээс авах улсын шалгалт зохион байгуулах хуваарь