Phone

Phone

7011 9498

UEE reference

UEE reference

7575 9498

E-mail

E-mail

info@eec.mn

МОНГОЛ ХЭЛ, ОРОС ХЭЛ, НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ ШАЛГАЛТЫН ХЭМЖЭЭСТ ОНОО, ЖАГСААЛТ ГАРЛАА

ecm.mnJune 20, 2019
2019 оны 06-р сарын 20-ны өдөр 09:00 цагт Монгол хэл, 13:00 цагт Орос хэл, 16:30 цагт Нийгмийн тухай мэдлэг шалгалтыг зохион байгуулж шалгалтын материалыг шалгалт өгсөн даруйд нь шууд засаж анхны оноог шалгуулагчдад мэдээлсэн. Тус шалгалтуудын хэмжээст оноог www.eec.mn цахим сайтад байршууллаа.
Та дүн онооны жагсаалтыг харах бол http://list.eec.mn/ холбоос дээр дарна уу.
Зөвхөн өөрийнхөө дүн оноог харах бол бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан www.eec.mn цахим хаягны шалгуулагчийн булангаар нэвтэрч харна уу.