Phone

Phone

7011 9498

UEE reference

UEE reference

7575 9498

E-mail

E-mail

info@eec.mn

ШАЛГУУЛАГЧДЫН АНХААРАЛД

ecm.mnJune 15, 2019

Шалгалтын анги танхимд үзгэн болон тосон бал, харандаа, баллуур, гар утас, тооны машин, таблиц, томьёоны хураангуй, ном, дэвтэр, ноорог цаас, гарын авлага, цаасан болон электрон толь бичиг, компьютер, таблет, ухаалаг цаг, дуу хураагуур, чихэвч зэрэг бусдад саад болох, хууран мэхлэх зорилготой ямар нэг зүйлийг авч орохыг хориглоно. Шалгалтад ашиглах харандаа, баллуур,  үзүүрлэгчийг БҮТ-өөс тарааж өгнө.