Phone

Phone

7011 9498

UEE reference

UEE reference

7575 9498

E-mail

E-mail

info@eec.mn

"МЭДЭЭЛЛИЙН ХАЙЛТЫГ МАШИН СУРГАЛТЫН АРГАД ХЭРЭГЛЭХ НЬ" СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

ecm.mnJanuary 31, 2019

Боловсролын үнэлгээний төвийн албан хаагчдад ШУТИС-ын доктор, дэд профессор Ц.Ганбат “Мэдээллийн хайлтыг машин сургалтын аргад хэрэглэх нь” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 01-р сарын 31-ны өдөр зохион байгууллаа.