ХИМИ, ГАЗАРЗҮЙ, АНГЛИ ХЭЛНИЙ ШАЛГАЛТЫН ХЭМЖЭЭСТ ОНОО ГАРЛАА