Шалгуулагчид монгол хэл, бичгийн шалгалтад ирэхдээ хөх, цэнхэр өнгийн бал авч ирнэ үү