БШУ-ны Сайдын А/66 дугаар “Элсэлтийн шалгалт зохион байгуулах журам”