Суудлын хуваариа 2023 оны 12 дугаар сарын 1-ээс эхлэн хэвлэж авах боломжтой.