“БОЛОВСРОЛЫН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ, АРГА ЗАМ” СЭДЭВТ 9 ДЭХ УДААГИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ