Сургуулийн орчинд ажиллах мэргэшсэн сэтгэл зүйчид ажлын байрандаа очлоо