“COVID-19” халдварын улмаас шалгалтад оролцоогүй шалгуулагчдаас авах ЭЕШ-ыг амжилттай зохион байгууллаа