ЕБС-д сэтгэл зүйч ажиллуулах талаар санал солилцлоо