Канзас хотын Миссуригийн их сургуульд хөнгөлөлттэй үнээр суралцах боломжийг нээлээ