Багш, ажилтнуудын 52,2 хувь дархлаажуулалтад хамрагдаад байна