“Боловсролд хамтдаа” Монгол Улсын их, дээд сургуулиудын нээлттэй цахим өдөрлөгт оролцлоо