Химийн хичээлээр ЭЕШ өгсөн тохиолдолд эзэмшиж болох мэргэжлүүд