Нийгмийн ухааны хичээлээр ЭЕШ өгсөн тохиолдолд эзэмшиж болох мэргэжлүүд