СӨБ-ЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ БОЛЛОО