“БАГА БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ” ТӨСӨЛД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА