“БҮХ НИЙТИЙН ҮНЭЛГЭЭ” ТӨСЛИЙН СУРГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА