Ж.ГАН-ЭРДЭНЭ: ОЛИМПИАДЫГ ”ШИЛЭН ТЕХНОЛОГИ”-Д СУУРИЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛНА