ОРОН НУТГИЙН БАГШ НАР САЛБАРЫНХАА ТАЛААР ЗӨВЛӨЛДӨЖ БАЙНА