“ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЭРХЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ” САЛБАР ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ БАЙНА