“ХӨТӨЛБӨРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЦИКЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ” СУРГАЛТ ЯПОН УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА