“ШИНЭ ЭРИН”, “ШИНЭ ЭХЛЭЛ”, “МОНГОЛ ТЭМҮҮЛЭЛ” СУРГУУЛИУДЫН СОНГОЛ ШАЛГАРУУЛАЛТ 8-Р САРД БОЛНО