2023 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын “МОНГОЛ ХЭЛ БИЧИГ”-ийн даалгаврууд