“2023 оны хоёр дахь элсэлтийн ерөнхий шалгалтын” хуваарь гарлаа.