2023 оны 2 дахь МХБШ-д хамрагдсан шалгуулагчдын зохион, найруулах даалгаврын шалгуурыг бүрэн хангасан “Шилдэг бичвэр”-үүдийг цувралаар хүргэж байна.