2023 оны хоёр дахь элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэлийн алхам