7-Р САРЫН 2 – 5 -НД ХОТЫН ӨМНӨХ ОНЫ ШАЛГУУЛАГЧДЫН БАТЛАМЖ ТААРААНА.