МОНГОЛ-ГЕРМАНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ