2006-2011 ЭЕШ-ын хичээлийн даалгавруудын эмхэтгэл ном ахин хэвлэгдэн ирлээ.