Төрийн өмчийн ЛАБОРАТОРИ сургуулиудад суралцах хүсэлтэй сурагчдыг сонгон шалгаруулалтын мэдээ