Төрийн өмчийн ЛАБОРАТОРИ сургуульд суралцах хүсэлтэй сурагчдыг сонгон шалгаруулалтад урьж байна