2022 он Элсэлтийн ерөнхий шалгалт “ГАЗАР ЗҮЙ” хичээлийн даалгаврууд