Монгол хэл бичгийн шалгалтын бүртгэл 03-р сарын 14-ний 18:00 цагт дуусна