САЙДЫН ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧИДТАЙ ХИЙХ ОНЛАЙН ХУРАЛД ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА