“PISA” БОЛ СУРАГЧИД ТАНХИМААР ОЛЖ АВСАН МЭДЛЭГ, ЧАДВАРАА АМЬДРАЛД ХЭРЭГЛЭХ УР ЧАДВАРЫГ ШАЛГАДАГ