“Чатбокс сэтгэл зүйн зөвлөгөө” үйлчилгээг амжилттай хэрэгжүүллээ