Дэлхийн түвшний багш бэлтгэх 1000 багшийн сургалт эхэллээ