“Боловсролын цахим шилжилт” үзэсгэлэн зохион байгуулагдаж байна