Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

eec.mn2018-03-19

Бага, суурь бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сурлагын амжилтад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг илрүүлэн тогтоох зорилготой БЧҮС-г 2018 оны 03-р сарын 13-14 – ны хооронд услсын хэмжээнд зохион байгууллаа.

Боловсролын чанарын үнэлгээний судалгаа авах сургуулиудыг RESEARCH RANDOMIZER програмыг ашиглан түүвэрлэн сонгож 5, 9, 12-р анги тус бүрд улсын хэмжээний нийт сурагчдын 10 орчим хувийг хамруулдаг.

Энэ жил тус судалгаанд 21 аймаг, 9 дүүргийн нийт 127 сургуулийн 45 мянган суралцагчид, тэдгээрийн эцэг эх хамрагдсан байна.