Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГААНЫ ШАЛГАЛТЫН ХУГАЦАА

eec.mn2016-04-14

Боловсролын чанарын үнэлгээний судалгааны шалгалтын хугацаа

Шалгалтын комиссын гишүүд нь 2016 оны 04 дугаар сарын 25 – 28-ний өдрүүдэд томилогдсон аймаг, дүүрэг дэх сургуулиудад ажиллана. Шалгалт дараах хуваарийн дагуу Улаанбаатарын цагаар нэгэн зэрэг зохион байгуулагдана. Үүнд:

4-р сарын 25-нд
12-р ангийн математик – 9:00 цагт
9-р ангийн математик – 9:00 цагт
5-р ангийн математик – 14:00 цагт

4-р сарын 26-нд
12-р ангийн гадаад хэл – 10:00 цагт
9-р ангийн монгол хэл – 10:00 цагт
5-р ангийн монгол хэл – 14:00 цагт

4-р сарын 27-нд
12-р ангийн монгол хэл – 9:00 цагт
9-р ангийн байгалийн ухаан – 9:00 цагт
5-р ангийн байгаль шинжлэл – 14:00 цагт

4-р сарын 28-нд
12-р ангийн сонгосон агуулга – 9:00 цагт
9-р ангийн нийгмийн ухаан – 9:00 цагт

 

Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа:

Боловсролын түвшин

/анги/

Шалгалт Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа
Шалгалтын дэвтэр – 1

/1-р хэсэг/

Шалгалтын дэвтэр – 2

/2-р хэсэг/

1 Бага боловсрол

/5-р анги/

Монгол хэл 60 минут
2 Математик 30 минут 40 минут
3 Байгаль шинжлэл 60 минут
4 Суурь боловсрол

/9-р анги/

Монгол хэл 60 минут 30 минут
5 Математик 25 минут 65 минут
6 Байгалийн ухаан 40 минут 80 минут
7 Нийгмийн ухаан 40 минут 80 минут
8 Бүрэн дунд боловсрол /12-р анги/ Монгол хэл 90 минут 90 минут
9 Математик 60  минут 90   минут
10 Гадаад хэл 45 минут 45 минут
11 Сонгосон агуулга 50 минут 80 минут

 

5-р ангийн математик, 9, 12-р ангийн шалгалт 2 дэвтрээс бүрдэх ба дундаа 10 минутын завсарлагатай байна. 5-р ангийн монгол хэл, байгаль шинжлэлийн шалгалт завсарлагагүй явагдана.