Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

МХБ-ЫН ШАЛГАЛТЫН БАЙР-НЫ МЭДЭЭЛЭЛ

eec.mn2015-03-13
Чингис Соосэ ИС
1 Сонгинохайрхан дүүрэг 105-р сургууль
2 Сонгинохайрхан дүүрэг 106-р сургууль
3 Сонгинохайрхан дүүрэг 107-р сургууль
4 Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р сургууль
5 Сонгинохайрхан дүүрэг 122-р сургууль
6 Сонгинохайрхан дүүрэг 42-р сургууль
7 Сонгинохайрхан дүүрэг 62-р сургууль
8 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль
9 Сонгинохайрхан дүүрэг 67-р сургууль
10 Сонгинохайрхан дүүрэг 74-р сургууль
11 Сонгинохайрхан дүүрэг 76-р Сургууль
12 Сонгинохайрхан дүүрэг 9-р сургууль
13 Сонгинохайрхан дүүрэг Гэгээрэл хөгжил төв
14 Сонгинохайрхан дүүрэг Гэрэлт-Ирээдүй
15 Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй цогцолборын 1-р ахлах сургууль
16 Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй цогцолборын 1-р дунд сургууль
ОУЭЗБДС
1 Сонгинохайрхан дүүрэг Чандмань
2 Сонгинохайрхан дүүрэг 104-р сургууль
3 Сонгинохайрхан дүүрэг 121-р сургууль
4 Сонгинохайрхан дүүрэг Ирээдүй цогцолборын 2-р ахлах сургууль
5 Сонгинохайрхан дүүрэг Онон ахлах
6 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун
7 Сонгинохайрхан дүүрэг Ромашка
8 Сонгинохайрхан дүүрэг 123-р сургууль
9 Баянгол дүүрэг 113 сургууль
10 Баянгол дүүрэг 13 сургууль
11 Баянгол дүүрэг 19 сургууль
12 Баянгол дүүрэг 20 сургууль
13 Баянгол дүүрэг 28 сургууль
14 Баянгол дүүрэг 38 сургууль
15 Баянгол дүүрэг 40 сургууль
16 Баянгол дүүрэг 47 сургууль
17 Баянгол дүүрэг 51 сургууль
18 Баянгол дүүрэг Жаргалан
19 Баянгол дүүрэг АБУКА МСҮТ
20 Баянгол дүүрэг Гурван тамир
МҮДС
1 Баянгол дүүрэг 93 сургууль
2 Баянгол дүүрэг 73 сургууль
3 Баянгол дүүрэг Гэгээрэл
4 Баянгол дүүрэг Гэгээрэл Хөгжлийн Төв
5 Баянгол дүүрэг Лидер
6 Баянгол дүүрэг Ирээдүй
7 Баянгол дүүрэг Номч
8 Баянгол дүүрэг Монгени
9 Баянгол дүүрэг Номун далай
10 Баянгол дүүрэг ОУЦС
11 Баянгол дүүрэг Оюуны төв
12 Баянгол дүүрэг Сэн Лизэ
13 Баянгол дүүрэг Сэтгэмж
14 Баянгол дүүрэг Хүрээ тулга
15 Баянгол дүүрэг Шатлал
16 Баянгол дүүрэг ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
17 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл ЛС
18 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин ЛС
19 Баянгол дүүрэг ЭУЦС
20 Баянгол дүүрэг Эрдмийн өргөө
21 Баянгол дүүрэг Эрдмийн далай
22 Баянгол дүүрэг Радуга
23 Баянгол дүүрэг Русская гимназия
24 Чингэлтэй дүүрэг Чингай
25 Чингэлтэй дүүрэг 112-р сургууль
26 Чингэлтэй дүүрэг 117-р сургууль
27 Чингэлтэй дүүрэг 17-р сургууль
28 Чингэлтэй дүүрэг 23-р сургууль
29 Чингэлтэй дүүрэг 24-р сургууль
30 Чингэлтэй дүүрэг 37-р сургууль
31 Чингэлтэй дүүрэг 39-р сургууль
32 Чингэлтэй дүүрэг 49-р сургууль
33 Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль
34 Чингэлтэй дүүрэг 50-р сургууль
35 Чингэлтэй дүүрэг 57-р сургууль
36 Чингэлтэй дүүрэг 61-р сургууль
37 Чингэлтэй дүүрэг 72-р сургууль
38 Чингэлтэй дүүрэг АБ-НТБТөв
39 Чингэлтэй дүүрэг Атланта
40 Чингэлтэй дүүрэг Наран
41 Чингэлтэй дүүрэг Олонлог
42 Сүхбаатар дүүрэг ҮЙЛДВЭР УРЛАЛЫН СУРГУУЛЬ
43 Сүхбаатар дүүрэг 1-р сургууль
44 Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль
45 Сүхбаатар дүүрэг 16-р сургууль
46 Сүхбаатар дүүрэг 2-р сургууль
47 Сүхбаатар дүүрэг 29-р сургууль
48 Сүхбаатар дүүрэг 3-р сургууль
49 Сүхбаатар дүүрэг Эрдэм төгс
50 Сүхбаатар дүүрэг 31-р сургууль
ХААИС
1 Хан-уул дүүрэг 114-р сургууль
2 Хан-уул дүүрэг 115-р сургууль
3 Хан-уул дүүрэг 118-р сургууль
4 Хан-уул дүүрэг 15-р сургууль
5 Хан-уул дүүрэг 18-р сургууль
6 Хан-уул дүүрэг 26-р сургууль
7 Хан-уул дүүрэг 32-р сургууль
8 Хан-уул дүүрэг 34-р сургууль
9 Хан-уул дүүрэг 41-р сургууль
10 Хан-уул дүүрэг 52-р сургууль
11 Хан-уул дүүрэг 75-р сургууль
12 Хан-уул дүүрэг Аварга
13 Хан-уул дүүрэг Албан бус
14 Хан-уул дүүрэг American school
15 Хан-уул дүүрэг Буянт-Ухаа ЦС
16 Хан-уул дүүрэг Монгол тэмүүлэл ЛС
17 Хан-уул дүүрэг Орхон
18 Хан-уул дүүрэг Цэцээ гүн ЦС
ХСИС
1 Баянзүрх дүүрэг 79-р сургууль
2 Баянзүрх дүүрэг 111-р сургууль
3 Баянзүрх дүүрэг 120-р сургууль
4 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль
5 Баянзүрх дүүрэг 21-р сургууль
6 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль
7 Баянзүрх дүүрэг 44-р сургууль
8 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль
9 Баянзүрх дүүрэг 53-р сургууль
ШУТИС-2
1 Сүхбаатар дүүрэг 35-р сургууль
2 Сүхбаатар дүүрэг 4-р сургууль
3 Сүхбаатар дүүрэг 45-р сургууль
4 Сүхбаатар дүүрэг 58-р сургууль
5 Сүхбаатар дүүрэг 6-р сургууль
6 Сүхбаатар дүүрэг 71-р сургууль
7 Сүхбаатар дүүрэг Гёте
8 Сүхбаатар дүүрэг Галакси
9 Сүхбаатар дүүрэг Авъяас
10 Сүхбаатар дүүрэг АЗЭС
11 Сүхбаатар дүүрэг Болор
12 Сүхбаатар дүүрэг Ес эрдэм
13 Сүхбаатар дүүрэг Гэгээрэл хөгжил төв
14 Сүхбаатар дүүрэг Ертөнц
15 Сүхбаатар дүүрэг Искра
16 Сүхбаатар дүүрэг Найрамдал
17 Сүхбаатар дүүрэг МОХ, 3-р сургууль
18 Сүхбаатар дүүрэг МУИС Байгаль-Эх лицей
19 Сүхбаатар дүүрэг МЭХС
20 Сүхбаатар дүүрэг Орчлон
21 Сүхбаатар дүүрэг Сод-Эрдэм
22 Сүхбаатар дүүрэг Хөгжлийн гүүр
23 Сүхбаатар дүүрэг Хөгжим бүжиг
ШУТИС-Дизайны сургууль
1 Сүхбаатар дүүрэг Оюуны тулга
2 Сүхбаатар дүүрэг Хүлэг
3 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе
4 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ зууны удирдагч
5 Сүхбаатар дүүрэг Хобби
6 Сүхбаатар дүүрэг ТС-БТСДС
7 Сүхбаатар дүүрэг ШУТ-н ахлах сургууль
8 Сүхбаатар дүүрэг Ub элит
9 Баянзүрх дүүрэг Орос 14-р сургууль
10 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль
11 Баянзүрх дүүрэг 85-р сургууль
БХИС
1 Баянзүрх дүүрэг 87-р сургууль
2 Баянзүрх дүүрэг 102-р сургууль
3 Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль
4 Баянзүрх дүүрэг 97-р сургууль
5 Баянзүрх дүүрэг Баянзүрх ЦС
6 Баянзүрх дүүрэг БЗД,  Гэгээрэл хөгжлийн төв
7 Баянзүрх дүүрэг БЗД, МонТурк
8 Баянзүрх дүүрэг Билгүүн номч
9 Баянзүрх дүүрэг Амгалан ЦС
10 Баянзүрх дүүрэг Их засаг
11 Баянзүрх дүүрэг Нан Шэнь
12 Баянзүрх дүүрэг Плехановын лицей
13 Баянзүрх дүүрэг Шавь ЦС
14 Налайх дүүрэг Чандмань
15 Налайх дүүрэг 119-р сургууль
16 Налайх дүүрэг ААБ-ын төв
17 Налайх дүүрэг Голомт цогцолбор
18 Налайх дүүрэг Эрдмийн оргил ЦС
МУИС-ийн 7-р байр
1 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол
2 Баянзүрх дүүрэг Эрэл
3 Баянзүрх дүүрэг Итгэл
4 Баянзүрх дүүрэг Саруул ирээдүй
5 Баянзүрх дүүрэг Хөвгүүд
6 Баянзүрх дүүрэг Төгсдэлгэрэх
7 Баянзүрх дүүрэг УБ дунд сургууль

Өмнөх оны шалгуулагчид суудлын хуваарийн дагуу дараах сургуулиудад хуваагдаж шалгалтанд орно.

1 МУИС-ийн хичээлийн II байр
2 МУИС-ийн хичээлийн III байр /Хуулийн сургууль/
3 МУИС-ийн хичээлийн IV байр /Эдийн засгийн сургууль/
4 МУИС-ийн хичээлийн V байр /ОУ-ын харилцааны сургууль/
5 МУИС-ийн хичээлийн VIII байр/Худалдааны сургууль/
6 МУБИС-ийн МБУС-ийн байр
7 МУБИС-Багшийн сургууль