Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

Төрийн өмчийн ЛАБОРАТОРИ сургуульд суралцах хүсэлтэй сурагчдыг сонгон шалгаруулалтад урьж байна

eec.mn2011-06-16
Бага, дунд боловсролын шинэчилсэн стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг турших,
Кембрижийн ерөнхий боловсролын олон улсын хөтөлбөрөөр Монгол,
Англи хос хэлээр хичээллэх төрийн өмчийн Шинэ эринлаборатори
 сургуульд суралцах хүсэлтэй сурагчдыг сонгон шалгаруулалтад урьж байна

 

Төрийн өмчийн “Шинэ эрин”лаборатори сургуульд суралцах хүсэл сонирхолтой, дараах шаардлагыг хангасан сурагчдыг сонгон шалгаруулалтад урьж байна. Үүнд:

 

§  2010-2011 оны хичээлийн жилд Ерөнхий боловсролын сургууль / Кембрижийн (CIE) болон Олон улсын бакалавриатийн (IB) хөтөлбөрөөр хичээллэж буй сургууль хамаарахгүй/-ийн YIII ангийг төгсөж, 2011-2012 оны хичээлийн жилд IX ангид суралцах сурагч байх;

§  Ерөнхий боловсролын сургуулийн VIII ангид судалсан хичээлүүдийн жилийн эцсийн үнэлгээний дундаж хувь нь 80 буюу түүнээс дээш байх;

Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхдээ дорх материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

1.    Суралцахыг дэмжсэн эцэг, эх, асран хамгаалагчийн гаргасан хүсэлт
2.    Төрсний гэрчилгээний хуулбар /Бүртгүүлэхдээ эх хувийг авчирна/
3.    Сурагчийн хувийн хэрэг /Шалгалтын дараа буцааж олгоно/
4.    Сурагчийн одоогийн сурч буйг болон үнэлгээний дунджийг баталгаажуулсан сургуулийн тодорхойлолт

5.    Бүртгэлийн хураамж 10’000₮
6.    Хүүхэд өөрийн биеэр ирнэ
Бүртгэлийг 2011 оны 6 дугаар сарын 03-наас 6 дугаар сарын 10-ныг дуустал ажлын өдрүүдэд 9:00 -18:00 цагт Боловсролын үнэлгээний төвийн байранд зохион байгуулна.

Сурагчдаас ерөнхий мэдлэгийн болон англи хэлний шалгалт авна.

Шалгалтыг 2011 оны 6 дугаар сарын 11-ны өдрийн 10:00 цагаас зохион байгуулна. Шалгалт өгөх газрыг бүртгэлийн үед зарлана.

Шалгалтын дүнг 2011 оны 6 дугаар сарын 11-ны өдөр Боловсролын үнэлгээний төвийн www.eec.mn цахим хуудсаар олон нийтэд мэдээлнэ.

Жич:

§  Нийт 40 сурагчийг сонгон шалгаруулна.

§  Бүрдүүлэх материал дутуу, сонгон шалгаруулалтад тавигдах шаардлагын аль нэгийг хангаагүй сурагч сонгон шалгаруулалтад оролцох боломжгүйг анхаарна уу.

§  Шалгалт авах, материал засах, дүнг мэдээлэх үйл явцыг ажиглах хүсэлттэй хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд 2011 оны 6 дугаар сарын 7-ний өдөр Боловсролын үнэлгээний төвд хүсэлт гаргаж, эрх авна уу.

Тодруулгыг Боловсролын үнэлгээний төвийн 70119409, 70119498, 70118486 дугаарын утсаар  лавлана уу.

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ
БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ