“Чатбокс” Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ амжилттай хэрэгжиж байна