БНСУ-Д ХӨТӨЛБӨР, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ, ТУРШЛАГА СОЛИЛЦЛОО