ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭХДЭЭ ДАРААХ БИЧИГ БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛНЭ