БҮТ-ӨӨС “ХҮҮХЭД ХЭРЭГЛЭГЧ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЦУВРАЛ СУРГАЛТУУДЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХААР БОЛЛОО.